פרופ דני סטטמן פרופסור בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה