הרב אביחי רונצקי זצ"ל כיהן כראש הישיבה הגבוהה באיתמר ובעבר היה הרב הראשי של צה"ל