בקשה לרישום עמותה חדשה לשנת 2021
התנאים להצטרפות כעמותה למיזם:
  • סעיף 46 לצורכי מס.
  • אישור ניהול תקין.
  • עמותה חברתית!
  • נתינת לולב יכולה לבחור את העמותות המשתתפות במיזם לפי בחירתה.
  • ההרשמה היא לשנת 2021