כמות סטים סה"כ:

כמות סטים א':

כמות סטים ב':

כמות סטים ג':

כמות סטים ילדים:

סכום התרומה לכל עמותה

כמות סטים בתחנות (לפי הא-ב)

עד כה נתרמו:

כמות סטים בתחנות (מגדול לקטן)

  • Facebook
לוגו עמותת נתינת לולב