כמות סטים סה"כ:  1505

כמות סטים א': 850

כמות סטים ב': 300

כמות סטים ג': 200

כמות סטים ילדים: 155

סכום התרומה לכל עמותה:

חלוקה בין כל העמותות: 22,800

פעמונים: 15,568

שמחה לילד: 12,858

כמות סטים בתחנות (לפי הא-ב)

אלון: 35

בית שמש: 12

ירושלים: 525

עד כה נתרמו:

250,000

כמות סטים בתחנות (מגדול לקטן)

ירושלים: 525

אלון: 35

בית שמש: 12

כמות סטים בתחנות (לפי אזורים)

ירושלים

תלפיות: 525

ארנונה: 122

מרכז:

תל אביב: 251

לוד: 12